VALCOM 压力计 VDP4系列


可以从1.25 kPa进行差压测量(最大105 kPa) 紧凑的外形易于安装

尺寸 :
型号 : VDP4
品牌 : VALCOM
重量 :


NOK油封咨询:

NOK密封件咨询:

三之星皮带咨询:

川崎液压咨询:

CFW油封咨询:

EKK机械密封咨询: